Offentligt biträde, Asyl-mål

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för dig som är ung och söker asyl i Sverige.

Ett offentligt biträde är oftast en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Det är viktigt att känna till att du som söker asyl kan ha önskemål om vem som ska utses till offentligt biträde och att den som du föreslår som regel ska utses. Det är även viktigt att känna till att det är gratis, staten betalar kostnaderna.

Som offentligt biträde är det vår uppgift att lämna råd och stöd och tillvarata dina intressen i asylprocessen. Vi ger dig information om dina rättigheter, lagstiftningen och asylförfarandet så att samtliga omständigheter som ligger till grund för din asylansökan läggs fram.

De viktigaste uppgifterna i ett asylärende är alltid dina (den asylsökandes) uppgifter. Barn har rätt att få sina egna individuella skäl prövade. Det betyder att asylansökan prövas ur ett barnperspektiv och att man tar hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för dig.

Vi har kunskap om barns rättigheter och om barns särskilda behov och villkor. Vi har stor erfarenhet av biträde till unga människor och har genom åren biträtt flera hundra barn och ungdomar i utsatta situationer.

Vårt arbetssätt har som utgångspunkt att säkerställa att dina mänskliga rättigheter synliggörs och tillgodoses samt att ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska kunna lägga fram även känsliga och personliga omständigheter som ligger till grund för ditt skyddsbehov.

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om offentligt biträde eller vill ha mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss