Offentligt biträde, LVU-mål

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde för barn och unga i LVU-mål.

Vård enligt lagen om vård av unga, LVU, är ett ingripande till skydd för ett barn eller ungdom. Det kan bli aktuellt på grund av förhållandena i ditt hem eller på grund av eget beteende.

I mål om LVU beslutar domstolen om förordnande av offentligt biträde. Ett offentligt biträde är oftast en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Det är viktigt att känna till att man har rätt att föreslå vem som ska utses till offentligt biträde och att det är gratis, kostnaderna betalas av staten.

Som ditt offentliga biträde är det vår uppgift är lämna råd och stöd och tillvarata dina intressen under LVU-processen. Vi vet att det kan vara en både främmande och jobbig upplevelse att gå igenom en LVU-process. Vårt sätt att arbeta är anpassat efter dina behov och vår utgångspunkt är att ge dig de bästa förutsättningarna för att du ska komma till tals under utredningen. Vi lyssnar på dig.

Om du är under 15 år är det offentliga biträdet även din ställföreträdare. Det innebär att biträdet tar över dina vårdnadshavares ansvar i frågor som har med LVU-processen att göra och att du, trots att du saknar processbehörighet, kan överklaga ett beslut om vård enligt LVU genom din ställföreträdare. Är du 15 år eller äldre är du själv processbehörig och kan t.ex. överklaga ett beslut.

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om offentligt biträde eller för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss