Särskild företrädare för barn

Barn på rullskridskor

Vi anlitas i stor utsträckning som särskild företrädare för barn.

Uppdragen som särskild företrädare för barn ställer höga krav på vår arbetsmetod och förutsätter i många avseenden mer än god juridisk kompetens. Vi lägger oss därför vinn om att hålla en hög kompetensnivå inom hela det område som berör barn som utsätts för brott och vi har omfattande erfarenhet av möten med barn och unga i svåra situationer. Vi arbetar aktivt med vårt nätverk för att kunna samråda med och konsultera andra professionella när svårbedömda situationer uppstår.

I rollen som särskild företrädare biträder vi barn som utsatts för brott av en vårdnadshavare eller av en person som står vårdnadshavaren nära. Som särskild företrädare tar man över vårdnadshavarens ansvar i frågor som har med förundersökning och rättegång att göra. Det är den särskilda företrädaren som tillåter att barnet polisförhörs eller exempelvis läkarundersöks. I övrigt är den särskilda företrädarens uppgifter till stor del desamma som för målsägandebiträdet, dvs att lämna stöd och hjälp och tillvarata barnets intressen under utredning och rättegång.

Som särskild företrädare är det vår uppgift att med beaktande av barnets bästa tillvarata barnets intressen och se till att barnets integritet respekteras. Vårt arbetssätt har som utgångspunkt att ge våra klienter de bästa förutsättningarna för att utredningsåtgärder ska kunna genomföras utan att barnet far illa.

En särskild företrädare är oftast en advokat eller jurist på en advokatbyrå. Och den som utses till särskild företrädare ska enligt lag vara en person "som på grund av sina kunskaper och erfarenheter samt personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget".

Välkommen att höra av er till oss om förordnanden.

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss