Offentlig försvarare

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare för dig som är 23 år eller yngre.

Mötet med rättsväsendet (polis, åklagare och domstol) är en svår situation, särskilt när man är ung. Det är viktigt att man tidigt får tillgång till en advokat.

Om man är misstänkt för brott och har rätt till en offentlig försvarare har man rätt att begära vilken advokat som ska förordnas. Det är domstolen som beslutar om förordnande av offentlig försvarare och om den misstänkte inte har begärt en särskild advokat kommer domstolen att välja den offentlige försvararen efter egen bedömning.

Om offentlig försvarare

Om du är under 18 år har du nästan alltid rätt till en offentlig försvarare. Det ska vara uppenbart att man saknar behov av offentlig försvarare för att en sådan inte ska utses. Exempelvis om det rör sig om bagatellartade brott.

För övrigt gäller att om den misstänkte är anhållen eller häktad ska offentlig försvarare förordnas om den misstänkte begär det. Offentlig försvarare ska också på begäran förordnas för den som är misstänkt för ett brott, för vilket inte är stadgat lindrigare straff än fängelse i sex månader. Offentlig försvarare ska också förordnas

  • om den misstänkte är i behov av försvarare med hänsyn till utredningen av brottet,
  • om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller
  • om det i övrigt föreligger särskilda skäl med hänsyn till den misstänktes personliga förhållanden eller till vad målet rör.

Som din offentliga försvarare är det vår uppgift att se till att du blir rättvist behandlad - att dina rättigheter respekteras. Enligt lag ska en försvarare "med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens rätta belysning".

Som din offentliga försvarare ser vi till att träffas i ett tidigt skede för att förbereda ditt försvar och klara ut de frågor du har. Och vi biträder dig alltid i samband med förhör och andra utredningsåtgärder.

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om offentlig försvarare eller för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss