Charlotte Frisack Brodin

Advokat

Inriktning

Charlotte är barn- och ungdomsspecialist. Hon arbetar inom byråns samtliga rättsområden.

Charlotte är särskilt inriktad på straffrätt och biträder huvudsakligen unga klienter men åtar sig även uppdrag som målsägandebiträde för vuxna. Hon har stor erfarenhet av biträde på målsägandesidan i mål som rör allvarliga sexualbrott och mål som rör våld i nära relationer.

Om Charlotte

"Det behövs advokater som både vill och kan prata med barn och ungdomar."

Charlotte är grundare och innehavare av FRISACK BRODIN Advokatbyrå, tidigare Advokatfirman Barnjuristen, sedan 2009. 

Charlotte är utbildad vid Lunds Universitet och tog sin jur. kand. 1994. Hon har en bakgrund som hovrättsassessor i Svea hovrätt och har tjänstgjort som domare vid Stockholms tingsrätt. Hon har även arbetat som åklagare, bl.a. som ungdomsåklagare.

Charlotte har ett genuint och stort engagemang för frågor som rör barn och ungas situation och rättigheter, särskilt när det gäller ungas möte med rättsväsendet. Hon har arbetat ideellt inom BRIS genom stödjande samtal och har även initierat och drivit projektet Barnjuristen.se.

Charlotte anlitas regelbundet som föreläsare och expert i olika sammanhang. Hon har haft uppdrag för Socialstyrelsen, Brottsoffermyndigheten, Barnahus Stockholm, Täby kommun, Barnahus Uppsala, Södersjukhuset, BUP Traumaenheten, Rädda Barnen, Brottofferjourernas Riksförbund, Stödcentrum för Unga Brottsoffer, Internationella Juristkommissionen, Maskrosbarn m.fl. Hon har även undervisat barn och unga i grundskolan och gymnasieskolan.

Charlotte är ordförande i stiftelsen Trygga Barnen.

Adress

Hjärnegatan 3
112 29 Stockholm

Kontakt

Telefon:
+46(0)8-350 403
Fax:
+46(8)-350 389
E-post:
info@barnjuristen.se

Följ oss